StartpaginaDiabetesDialyseNPTxArtikelenNieuwsLinksInloggenAgendaDonorGastenboekForum

NPTx:

Vooronderzoeken

Medicijnen

Transplantatie

Herstelperiode

Verblijf in ziekenhuis

Controles

Voeding en leven

Plaatjes

Ervaringsverhalen

Transplantatiecijfers

Transplantatiecentra

Medicijnen:

Alendroninezuur

Allopurinol

Ascal (arbasalaat-calcium)

Cellcept (mycofenolaatmofetil)

Desuric (benzbromaron)

Etalpha (Vit. D prep.)

Furosemide (plasmiddelen)

Imuran (azathioprine)

Lipitor (atorvastatine)

Metoprolol

Neoral (ciclosporine)

Omeprazol (maagwandbeschermer)

Prednison

Prograft (tacrolimus)

Renitec (enalapril)

Rapamune (sirolimus)

Algemeen:

Startpagina

Sitemap

Contact

Colofon

Disclaimer

Prednisolon (prednisolon) is sinds 1955 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in capsules, drank, tabletten, klysma's en injecties als het merkloze Prednisolon.

1. Wat doet prednisolon en waarbij wordt het gebruikt?

Prednisolon is een bijnierschorshormonen, ook wel corticosteroïd genoemd. Natuurlijke bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties en zijn nodig voor het vrijmaken en opslaan van energie, mineralen en zouten.

Prednisolon wordt toegepast bij zeer veel aandoeningen, waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen, zoals astma, chronisch obstructieve longziekten, reuma, multiple sclerose (MS), lupus erythematodes (LE), bepaalde bloedziekten, de darmziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, allergische reacties en lepra. Verder werkt het tegen sommige vormen van kanker en tegen de ernstige misselijkheid die kan ontstaan bij chemotherapie.

In combinatie met andere geneesmiddelen wordt het ook vaak toegepast bij het voorkomen van afstotingsreacties na orgaantransplantaties.

Ook wordt het gebruikt als substitutietherapie om een tekort aan lichaamseigen bijnierschorshormonen te vervangen, zoals bij de bijnierziekten de ziekte van Addison en ziekte van Cushing.

Artsen schrijven het meestal voor als:

Stootkuur
Een stootkuur is een behandeling van enkele dagen tot twee weken met een hoeveelheid van 30 tot 80 mg prednisolon per dag. Dit is een wat grotere hoeveelheid dan bij de meeste langdurige behandelingen. Bij een stootkuur treden geen ernstige bijwerkingen van prednisolon op.

In een enkel geval schrijft de arts geen tabletten of capsules voor, maar krijgt u injecties met prednisolon. Soms krijgt u één injectie, die dan gedurende enkele dagen blijft werken.

Een stootkuur wordt toegepast bij plotselinge verergeringen van bepaalde aandoeningen. Meestal zijn dit chronische aandoeningen waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen. Prednisolon geneest de aandoening niet, maar onderdrukt de ziekteverschijnselen, zodat uw lichaam zich makkelijker kan herstellen. Ook is er meer effect van andere geneesmiddelen als uw conditie beter is.

Meestal merkt u de werking binnen enkele uren. Soms is de stootkuur bedoeld om de periode te overbruggen tot u de werking merkt van een ander middel, waarvan het effect langzamer intreedt.

Langdurige behandeling
Een langdurige behandeling duurt enkele maanden of langer en bestaat uit een hoeveelheid van ongeveer 10 mg tot 20 mg prednisolon per dag. U start deze behandeling meestal met een stootkuur van een grote hoeveelheid prednisolon per dag, waarna u de hoeveelheid in enkele dagen tot weken afbouwt tot de onderhoudsdosering. Gedurende de hele behandeling bepaalt uw arts samen met u of de hoeveelheid prednisolon bijgesteld moet worden, zodat u de laagst mogelijk dosering gebruikt die nog goed werkt.

Deze langdurige behandeling wordt toegepast bij ernstige ziekten waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen in het geval dat andere geneesmiddelen niet of onvoldoende helpen.

Het kan bij deze aandoeningen enkele weken duren voor u het effect van prednisolon merkt.

Onderdeel van een behandeling tegen kanker
In dit geval is er meestal sprake van een dosering prednisolon van 60 mg of meer per dag, in een combinatie met andere medicijnen tegen kanker. U slikt de combinatie dan gedurende enkele dagen, bijvoorbeeld vijf. Enkele weken daarna start u opnieuw met een periode van enkele dagen slikken. Op deze manier wordt prednisolon vaak toegepast bij verschillende soorten kanker, zoals lymfeklierkanker, leukemie, een hersentumor, borstkanker en de ziekte van Kahler.

De werking van prednisolon bij deze aandoeningen is divers. Het verbetert de eetlust, vermindert vermoeidheid en zorgt er vaak voor dat u zich beter gaat voelen. Verder gaat prednisolon de zwelling van tumoren tegen. Het kan daardoor bij tumoren die tegen zenuwen aandrukken de pijn verminderen. Bij de ziekte van Kahler verlaagt prednisolon de hoeveelheid calcium (kalk) in het bloed, dat bij deze ziekte is verhoogd.

Veel medicijnen tegen kanker veroorzaken ernstige misselijkheid. Prednisolon kan deze vorm van misselijkheid verminderen, vooral omdat het uw stemming en eetlust verbetert. U gebruikt het dan vaak samen met een ander middel tegen misselijkheid, zoals Metoclopramide, Zofran (ondansetron), Kytril (granisetron) of Domperidon.

Substitutietherapie
Substitutietherapie betekent dat men een tekort aan een lichaamseigen stof aanvult met een medicijn. In dit geval betreft het een tekort aan het lichaamseigen bijnierschorshormoon prednisolon.

Bij onder andere de volgende aandoeningen wordt prednisolon gebruikt:
Lupus Erythematodes (LE)
Multiple Sclerose (MS)
Astma
Chronische obstructieve longziekten (COPD)
Reumatoïde artritis
Colitis ulcerosa
Crohn, ziekte van
Allergie
Kanker
Ontstoken ogen door andere oorzaken
Prednisolon wordt toegepast bij verschillende soorten ontstekingen van het oog.
Afweerreacties, voorkomen van
Bijnierziekten
Prednisolon wordt gebruikt wanneer de eigen bijnierschors geen of te weinig bijnierschorshormoon aanmaakt. Dit is het geval bij:

* de ziekte van Addison;
* de ziekte van Cushing, nadat de bijnieren zijn verwijderd of na een operatie aan de hypofyse (een klier in de hersenen);
* aandoeningen waarbij een klier in de hersenen, de hypofyse, niet of niet meer goed werkt. De hypofyse kan er dan niet meer voor zorgen dat de bijnierschors hormonen aanmaakt, binvoorbeeld adrenogenitaal syndroom (vergroting van de bijnieren).

Werking
De natuurlijke aanmaak van bijnierschorshormoon vertoont een dagritme: in de vroege ochtend is de aanmaak hoog en gedurende de dag neemt de hoeveelheid bijnierschorshormoon af. Ook neemt de hoeveelheid toe bij inspanning of stress.

De behandeling met prednisolon moet ook een dergelijk patroon vertonen: daarom neemt men 's ochtends meestal meer prednisolon dan 's avonds en moet men soms bij inspanning of stress extra prednisolon innemen.

Addison, ziekte van
Bij de ziekte van Addison functioneren de bijnieren niet meer goed, met als gevolg een tekort aan hydrocortison, aldosteron en sommige mannelijke geslachtshormonen.

De behandeling van de ziekte van Addison bestaat meestal uit de combinatie van cortison of hydrocortison met fludrocortison. Ook prednisolon kan gebruikt worden.

Hierboven, bij bijnierziekten, leest u hoe prednisolon werkt bij de ziekte van Addison.

Cushing, ziekte van
Bij de ziekte van Cushing maakt de bijnierschors te veel bijnierschorshormoon aan. Een operatie kan dan nodig zijn.

Na een operatie aan de hypofyse kan de hoeveelheid bijnierschorshormoon juist tijdelijk te laag zijn. Dan moet het bijnierschorshormoon tijdelijk worden aangevuld. Een enkele keer kan het nodig zijn de bijnieren te verwijderen. Daarna moet het bijnierschorshormoon worden aangevuld.

Prednisolon wordt ook toegepast als slechts één van de bijnieren is verwijderd. Het wordt dan gebruikt totdat de andere bijnier weer voldoende bijnierschorshormoon aanmaakt.

Hierboven, bij bijnierziekten, leest u hoe prednisolon werkt bij de ziekte van Cushing.

Adrenogenitaal syndroom
Het adrenogenitaal syndroom is een aandoening waarbij de aanmaak van hormonen door de bijnieren is gestoord. De bijnieren kunnen te weinig cortisol en aldosteron en te veel mannelijke geslachtshormonen aanmaken.

De behandeling van de ziekte van Addison bestaat meestal uit de combinatie van cortison of hydrocortison met fludrocortison. Ook prednisolon kan worden gebruikt.

Hierboven, bij bijnierziekten, leest u hoe prednisolon werkt bij het adrenogenitaal syndroom.
Lepra
Oorzaak
Lepra, ook wel melaatsheid genoemd, is een infectie van de huid en de zenuwen door de bacterie Mycobacterium leprae. De ziekte begint met huidverkleuringen die langzaam verergeren en de huid gevoelloos maken. Af en toe zijn er opvlammingen met zeer heftige ontstekingsverschijnselen, zoals rode bulten op de huid en koorts. Het zenuwweefsel kan dan afsterven, waardoor het gevoel en de tastzin verdwijnen. Als gevolg van de gevoelloosheid ontstaan wonden, het eerst aan de uitstekende lichaamsdelen, zoals vingers en tenen.

Men krijgt lepra door nauw contact met iemand die lepra heeft en die niet met medicijnen wordt behandeld. Iemand met een gezonde weerstand loopt vrijwel geen kans om lepra te krijgen.

Behandeling
Behandeling vindt plaats met een combinatie van antibiotica. Opvlammingen van verschijnselen aan huid en zenuwen worden meestal behandeld met prednison of prednisolon.
2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan prednisolon bijwerkingen geven. De kans op deze bijwerkingen hangt af van uw eigen gevoeligheid voor deze bijwerkingen, de hoeveelheid prednisolon die u gebruikt en de lengte van de behandeling. Vraag uw arts welke bijwerkingen u kunt verwachten.
* In het algemeen geldt het volgende. Bij een behandeling van een tot twee injecties en bij substitutietherapie heeft u weinig kans op bijwerkingen.
* Bij een stootkuur gebruikt u gedurende enkele dagen tot weken een hoge dosering van 30 mg tot 80 mg prednisolon. De bijwerkingen die u daarbij ervaart, zijn in het algemeen niet gevaarlijk of schadelijk, soms wel lastig of vervelend.
* Bij langdurig gebruik gaan de meeste bijwerkingen na enkele dagen tot weken over, als u aan het middel gewend bent geraakt. Na enkele weken gebruik heeft u wel kans op bijwerkingen die optreden bij langdurend gebruik. Dit is ook het geval bij kortdurende behandelingen met doseringen vanaf 30 mg die vaak herhaald worden. Bijvoorbeeld vaker dan vier keer per jaar.

De belangrijkste bijwerkingen die voor kunnen komen zijn:

Meteen vanaf het begin van de behandeling:

* soms: maag- of darmklachten. Het innemen vlak voor of tijdens de maaltijd kan deze klachten voorkomen. De maag- en darmwand kunnen gevoeliger zijn, waardoor eerder maag- en darmzweren ontstaan. Overleg voor gebruik met uw arts als u een recent een maag- of darmzweer heeft gehad of die nu nog heeft. Eventueel kan uw arts een maagzuurbeschermend middel voorschrijven.
* tijdelijke veranderingen in gevoel en stemming, die per persoon kunnen verschillen. Men kan energieker, prikkelbaar, rusteloos, angstig of agressief worden, maar ook neerslachtig, futloos of vermoeid. Overleg voor gebruik met uw arts als u depressief bent of hiervoor behandeld wordt. Mocht u veel last hebben van stemmingsveranderingen, vraag dan uw arts om advies. Mogelijk kan de dosering enigszins worden verlaagd. Bij slaapproblemen door rusteloosheid kan het helpen het middel in één keer vroeg op de dag in te nemen.
* omdat bijnierschorshormonen de aanmaak en afbraak van koolhydraten beïnvloeden, kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, verschijnselen van diabetes (suikerziekte) ontstaan. Zij merken dit doordat zij veel dorst krijgen en veel moeten plassen. Dit kan vooral optreden bij mensen boven de 75 jaar. Mensen met diabetes kunnen tijdens de behandeling meer insuline of bloedsuikerverlagende tabletten nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucosegehalte.
* slecht genezende wonden en meer kans op infecties met bacteriën, virussen of schimmels. Start de behandeling niet, als het enigzins kan, als u last heeft van aandoeningen die zijn veroorzaakt door infecties van bacteriën, schimmels of virussen. Als de infectie uit de hand loopt heeft u dat niet in de gaten, omdat bijnierschorshormonen ontstekingsverschijnselen, zoals roodheid en zwelling, tegengaan. Mocht zich een infectie tijdens het gebruik voordoen, bespreek dan met de arts wat u moet doen. Neem in elk geval contact op bij plotseling opkomende ontstekingen, bij ontstekingen in of rond het oog en bij een ontstekingen waarvan u weet of vermoedt dat deze door een virus is veroorzaakt.
o overleg met uw arts als u gevaccineerd moet worden, bijvoorbeeld tegen tropische ziekten. Mogelijk reageert uw lichaam onvoldoende op de inenting.
o raadpleeg uw arts als u een wond heeft die slecht geneest.
* een verhoogde bloeddruk kan ontstaan bij personen die daarvoor gevoelig zijn. Overleg voor gebruik met uw arts als u een hoge bloeddruk heeft of hiervoor behandeld wordt.
* een verhoogde oogboldruk kan ontstaan bij personen die daarvoor gevoelig zijn. Overleg voor gebruik met uw arts als u een verhoogde oogboldruk (glaucoom) heeft, terwijl deze niet wordt behandeld door de oogarts
* bij sommige vrouwen blijft de menstruatie uit tijdens de behandeling.
* u kunt last krijgen van spierzwakte en vermoeidheid. Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
* oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg daarom voor gebruik met uw arts als u hartfalen of oedeem heeft.

Alleen als u extra gevoelig bent voor één van de bijwerkingen of als u vaker in korte tijd stootkuren gebruikt, kunt u de bijwerkingen ervaren, die we hieronder noemen.

Na gebruik van meer dan drie weken
De volgende bijwerkingen treden meestal niet op bij hoeveelheden van minder dan 7 mg per dag.

* Sommige mensen worden dikker door de veranderde opbouw en afbraak van vet, door toename van de eetlust en door het vasthouden van vocht. Het is vaak nodig de eetgewoontes aan te passen om het gewicht op peil te houden. Een diëtist kan u daarbij helpen. Vraag uw huisarts om een verwijzing.
* Regelmatig krijgen mensen een opgezwollen gezicht. Dit is voor velen een belangrijk nadeel van de behandeling. Het is niet altijd mooi en terwijl het niet goed met hen gaat, zien zij er voor hun omgeving juist 'welvarend' uit.
* De huid wordt vaak dunner, waardoor het de onderliggende weefsels minder goed beschermt. Hierdoor kunt u eerder last krijgen van blauwe plekken en streepvormige littekens (striae). Enige maanden na het stoppen met de behandeling moet de huid weer zijn normale dikte terughebben. De littekens verdwijnen niet meer.
* Andere effecten op de huid zijn dat wonden minder goed en minder snel genezen en dat er een verhoogde kans is op acne (jeugdpuistjes) en overmatige haargroei, vooral in het gezicht.
* Vermindering van de werking van de bijnierschors. Hier heeft u tijdens de behandeling geen last van, maar na het stoppen heeft uw bijnierschors tijd nodig om op gang te komen om weer zelf bijnierschorshormonen aan te maken. Dit kan een halfjaar duren. Moet u tijdens of binnen halfjaar na beëindiging van de behandeling een medische ingreep ondergaan? Vertel dan altijd dat u een bijnierschorshormoon gebruikt, of gebruikt heeft. Na operaties heeft uw lichaam extra bijnierschorshormoon nodig. Omdat uw bijnierschors deze op dit moment zelf niet kan aanmaken moet de dosering vaak worden aangepast.

Na enkele maanden gebruik
Dit is een gebruik van enkele maanden of meerdere kortdurende kuren met een hoge dosering achter elkaar. Bijvoorbeeld meer dan vier per jaar. De bijwerkingen kunnen na enkele maanden optreden, of pas na het stoppen met een langdurige behandeling. Ze komen meestal niet voor als u minder dan 7 mg per dag gebruikt.

* Verlies van botweefsel (osteoporose). De botten worden dan brozer, waardoor deze eerder breken. Vooral op oudere leeftijd zal het gebruik van bijnierschorshormonen het natuurlijke afbraakproces van de botten versterken. Maar ook wanneer u de bijnierschorshormonen op jonge of middelbare leeftijd gebruikt, heeft u op latere leeftijd meer kans op botontkalking. Het is daarom belangrijk tijdens het gebruik van de bijnierschorshormonen veel kalk te gebruiken (in de vorm van zuivelproducten of eventueel als tabletten). Ook lichaamsbeweging zorgt voor een actieve opbouw van de botten.
* Een blijvende vertroebeling van de ooglens (cataract) kan ontstaan. Neem contact op met uw arts als u veranderingen in uw gezichtsvermogen opmerkt. Bij ouderen en mensen met diabetes kan ouderdomsstaar wat eerder ontstaan dan normaal zou gebeuren. Ouderdomsstaar is een blijvende vertroebeling van de ooglens. Neem contact op met een oogarts als u wazig gaat zien en vermeld dan dat u een bijnierschorshormoon gebruikt. Het gezichtsvermogen kan met een bril vaak nog goed worden gecorrigeerd. Mocht na verloop van tijd het gezichtsvermogen te slecht zijn, dan is een lensoperatie nodig.
* Kinderen kunnen door het gebruik soms minder hard groeien. Het is daarom belangrijk dat een arts regelmatig de lichaamslengte en het lichaamsgewicht controleert. Als blijkt dat inderdaad groeivertraging optreedt, dan kan tijdig worden overwogen de behandeling te stoppen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft prednisolon een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

* Pas op met het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers, zoals acetylsalicylzuur, diclofenac, ibuprofen en naproxen. Ontstekingsremmende pijnstillers hebben als bijwerking maag- en darmzweren. Prednisolon kan de kans op deze bijwerking verhogen. De pijnstiller paracetamol heeft deze bijwerking niet. Deze kunt u wel veilig gebruiken.
* Ritonavir (Norvir), een middel gebruikt bij hiv-infectie. De hoeveelheid prednisolon in het bloed kan stijgen. Hierdoor zijn de werking en de bijwerkingen sterker. Raapleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
* Bepaalde vaccins, zoals het BMR-vaccin, het gelekoortsvaccin en het buiktyfusvaccin (Vivotif). Prednisolon vermindert de werking van deze vaccins. Het BMR-vaccin en het gelekoortsvaccin mag u niet gebruiken als u meer dan twee weken prednisolon gebruikt. Het buityfysvaccin dat u via de mond kunt innemen, mag u ook niet gebruiken. Het is wel mogelijk het buiktyfusvaccin via een injectie te krijgen. Neem hierover contact op met uw arts.
* Middelen onder andere gebruikt bij epilepsie die een van de volgende bestanddelen bevatten: carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne of primidon en het middel tegen tuberculose rifampicine. Deze middelen kunnen de hoeveelheid prednisolon in het bloed verlagen. Bij stoppen verhogen ze juist de hoeveelheid prednisolon. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Dus ook als u met een van deze middelen gaat stoppen.

4. Als ik prednisolon gebruik, mag ik dan...
autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij prednisolon zijn hiervoor geen beperkingen.

5. Kan ik prednisolon gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Een korte stootkuur kunt u soms volgen tijdens zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Overleg hierover met uw arts. Over een behandeling van meerdere weken of langer zult u samen met uw arts een afweging moeten maken tussen de voordelen van de behandeling en de risico's voor het kind. De effecten op het ongeboren kind zijn nog niet allemaal bekend, maar duidelijk is dat het kind minder goed kan groeien.

Borstvoeding
Tijdens een stootkuur gedurende tien dagen met een dosering tot 30 mg per dag kunt u borstvoeding geven. Het geeft dan weinig risico voor de baby. Tijdens een behandeling van meerdere weken of langer kunt u beter geen borstvoeding geven. Overleg hierover met uw arts.

6. Hoe moet ik prednisolon gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter. Vraag ook uw arts om een duidelijke instructie op papier. De doseringsschema's bij prednisolon zijn vaak ingewikkeld, omdat u op- en af moet bouwen.

Hoe?

* Neem prednisolon vlak voor of tijdens een maaltijd in. U heeft dan minder kans op maagklachten.
* Sommige mensen vinden dat de tabletten een onplezierige bittere smaak hebben. Neem tabletten dan in met een lepel vla of yoghurt. Eventueel kunt u uw arts vragen een recept te schrijven voor gelatinecapsules, die de apotheek voor u kan maken. De capsule kunt u in zijn geheel inslikken, waarna hij in de maag oplost. Verwerking in een capsule kan ook prettig zijn als u erg veel tabletten in één keer moet slikken.

Wanneer?

* Zodra u het middel in huis heeft, kunt u het het beste meteen innemen.
* Soms moet u prednisolon in het begin twee tot vier keer per dag innemen, om er zo aan te wennen. Zodra u minder last heeft van de bijwerkingen, zoals misselijkheid, kunt u proberen de hoeveelheid voor één dag in één keer in te nemen. U voorkomt hiermee bijwerkingen op de lange termijn.
* Als u het één keer per dag inneemt, doe dat dan vroeg in de ochtend. Bijvoorbeeld bij het ontbijt. U beperkt hierdoor het remmende effect op de eigen bijnierschors.

Hoe lang?
Een stootkuur duurt meestal tussen de vijf en tien dagen. Soms moet u de dosis aan het einde van de kuur langzaam afbouwen, bijvoorbeeld door elke dag één tablet of capsule minder te slikken.

Het kan ook nodig zijn dat u prednisolon voor langere tijd moet gebruiken. Soms wel enkele maanden of langer.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
* Als u prednisolon één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
* Als u prednisolon verschillende keren per dag gebruikt: neem de vergeten dosis zo snel mogelijk alsnog in. Is het alweer tijd voor de volgende dosis? Neem beide doses dan tegelijk in.
* Als u prednisolon één keer in de twee dagen gebruikt: neem de vergeten dosis de volgende ochtend in. Komt u er pas na twee dagen achter als u de volgende dosis alweer moet innemen? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met prednisolon stoppen?
* Gebruikt u prednisolon enkele dagen? Dan kunt u in één keer stoppen zonder dat er ontwenningsverschijnselen ontstaan.
* Gebruikt u prednisolon korter dan drie weken achter elkaar? Meestal kunt u in één keer stoppen, zonder dat er ontwenningsverschijnselen ontstaan. Soms heeft de arts voor u wel een afbouwschema voorgesteld. Vaak is dat om een terugkeer van de aandoening te voorkomen. Bij astma stapt u soms over op inhalaties met een bijnierschorshormoon.
* Gebruikt u prednisolon langer dan drie weken achter elkaar? Bouw dan langzaam af in overleg met uw arts. Bij plotseling stoppen kunt u last krijgen van ernstige ziekteverschijnselen, zoals diarree, misselijkheid, zwakte en vermoeidheid. Die ziekteverschijnselen ontstaan doordat tijdens het gebruik uw eigen bijnierschors minder hormonen aanmaakt. Er is immers al voldoende bijnierschorshormoon in het lichaam aanwezig. Bij plotseling stoppen kan de bijnierschors de hormonen niet ineens weer aanmaken. Het duurt enige weken tot soms meer dan een jaar voor de bijnierschors weer helemaal op gang is.

Laatste herziening: 24-8-2007